Inschrijven deelname

Regels deelname

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waaraan deelnemers zich dienen te houden. Onderaan vind je het inschrijfformulier.
 • Deelname betekent kennisname van en akkoordverklaring van dit regelement.
 • BETREDEN VAN FESTIVALTERREIN EN CAMPING IS GEHEEL OP EIGEN RISICO
 • De show vindt plaats op zaterdag 1 april van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag 2 april van 10.00 tot 17.00 uur. In het opgaveformulier gaat u automatisch akkoord met het feit dat uw materiaal op beide dagen aanwezig is op het showterrein. Opstelling van uw materiaal moet minimaal 30 minuten voor aanvang van de show.
 • Iedere deelnemer neemt zijn toegestuurde bevestiging aanmelding mee en toont deze bij aankomst.
 • Lege wagens plaats men op de daartoe voorziene parking, u mag hier niet overnachten
 • Voorkom bodemverontreiniging, olie en / of brandstoffen moeten opgevangen worden.
 • Persoonlijke voertuigen zoals autoís / scooters / fietsen horen niet op het showterrein
 • Instructies van veiligheidspersoneel dient u strikt op te volgen
 • Vrijdag en zaterdagavond is na 19.00 uur geen toegang meer tot het showterrein, enkel onder toezicht van de beveiliging / organisatie mag u zich op het terrein verplaatsen
 • Overtredingen van dit reglement kunnen aanleiding geven tot verwijdering van het terrein en uitsluiting van deelname aan de show. Het bestuur maakt hierin de uiteindelijke beslissing, het is niet mogelijk om hiertegen in bezwaar te gaan.
 • Er mag enkel met een tractor van en naar het werkterrein gereden worden: De chauffeur is 16 jaar of ouder en rijdt stapvoets.
 • UITERSTE BOUWJAAR TRACTOREN: 1970. Jongere tractoren worden NIET geaccepteerd!
 • De authentieke woonwagens en hun bijbehorende oldtimertractor mogen op het showterrein opgesteld worden. Er mogen geen autoís geplaatst worden


Regels overnachten

Om alles in goede banen te leiden hebben we een reglement opgesteld, waaraan overnachters zich dienen te houden. Onderaan vind je het inschrijfformulier.
 • Elektrische en gasinstallaties moeten conform de wettelijke veilgheidsnormen zijn. Afname van electriciteit dient tot het strikt noodzakelijke beperkt te worden.
 • Verblijft u op de camping: het is verplicht een geldige brandblusser bij u te hebben. Hier zal op worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van deze brandblusser zal de toegang tot de camping worden ontzegd.
 • Enkel degene die zich hebben ingeschreven hebben toegang tot de camping
 • De douches zijn toegankelijk tussen 7 en 23 uur
 • Respecteer ieders nachtrust. Tegen overtreders zijn sancties mogelijk
 • Barbecueen op de camping is toegestaan MITS er gepast blusmateriaal aanwezig is!
 • Open vuren zijn ten strengste verboden
 • Laat geen afval achter: groot afval voer je zelf af!
 • Kosten voor de campingplaats is € 50,00 en dient vooraf overgemaakt te worden op NL05 RABO 0101 749570 ten name van TC de Vetnippels onder vermelding van Camping Oldtimershow.
 • Campingplaatsen worden alleen verstrekt na ontvangst van betaling via de bank. Geen betaling is geen campingplaats. Betalingen op de camping worden niet geaccepteerd.


Inschrijfformulier

Om deel te nemen, dienen de onderstaande gegevens bij TC de Vetnippels bekend te zijn. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, zodat we uw inschrijving zo snel mogelijk kunnen behandelen. Let op! Ter controle dient u onderaan het formulier de viercijferige code in te voeren, die in het witte vlak staat vermeld. Vergeet dit niet, anders kunt u alles opnieuw invoeren.

Persoonsgegevens

Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Email:


Deelname

Machine Merk Type PK Jaar Bijzonderheden


Overnachten

Inclusief overnachtingen: Nee    Ja     Helaas, de camping is al vol geboekt.
Ik overnacht in een: Tent    Caravan    Camper    Woonwagen    Keet

Gegevens mede-overnachters (max 3)
 
Voor- en achternaam Adres Woonplaats Leeftijd


Opmerkingen:
Voer controlegetal in:

Voer de controlecode in
Sponsor uitgelicht